Sessions

All Sessions
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down Show filters keyboard_arrow_up Hide filters
  • All Tracks
  • Technology
  • Innovation
Technology
Anders Sjöberg, ElektronikExpo
event_note
Loading...
query_builder 08:30 - 08:40 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic Swedish
Anders Sjöberg, ElektronikExpo
Mässan öppnar. Hälsar alla välkomna! Talarspråk: Svenska/Engelska
Loading...
Innovation
Jenny Emeren, VD Handelskammaren Mälardalen
event_note
Loading...
query_builder 08:45 - 09:10 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic Swedish
Jenny Emeren, VD Handelskammaren Mälardalen
Kommer göra ett svep om hur den globala handeln ser ut och göra en rapportering om läget av Sveriges import/export.
Berättar även om framtidens utmaningar och tar upp om vilka kompetens krav som behövs. 
Loading...
Innovation
Valentin Storz, Nano Dimension
event_note
Loading...
query_builder 09:30 - 09:55 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic English
Valentin Storz, Nano Dimension
The presentation will discuss Additively 
Manufactured Electronics (AME), an innovative process to 3D print electronics   
 components and systems. Through Inkjet printing heads a Conductive Material (Silver 
 Nano Ink) and a Dielectric Material (Photopolymer) are jetted simultaneously with 
 high precision in a layer height of 0.3-2.5 Microns. Industrial Applications and Cases 
 Studies are included. Talarspråk: Engelska
 
Loading...
Innovation
Swedish Fika
event_note
Loading...
query_builder 10:00 - 10:20
card_travel Webinar
mic Swedish
Swedish Fika
Loading...
Technology
Jussi Myllyluoma, Cool Sweden Initiative
event_note
Loading...
query_builder 11:00 - 11:25 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic Swedish
Jussi Myllyluoma, Cool Sweden Initiative
Effektiva kyllösningar inom elektronik
“Elektronik är hetare än någonsin” är en fras som ofta används när industrin beskriver dagens utveckling och den rådande digitala revolutionens beroende av hårdvara. Hela digitaliseringen – Industry 4.0, AI, IoT, 5G, Machine Learning, Cyber Security, robotar, autonoma självkörande fordon, virtualisering, etc – är beroende av att nya generationer av elektronikhårdvara som kan leverera högre prestanda i mindre förpackning och med kortare svarstider än någonsin tidigare kan utvecklas av industrin.
Detta medför dock att frasen även får en andra, mer bokstavlig mening; icke desto mindre sann: elektronik blir hetare än någonsin också på grund av att effekttätheten – densiteten av komponenter som gör saker, och därmed förbrukar effekt, och därmed också avger värme – är högre än någonsin, och växer snabbt.
De termiska utmaningarna, och förmågan att lösa dem. inrymmer således en ödesfråga för industrin: I kapplöpningen om att vinna kontrakten för nästa generations elektronik kommer förr eller senare en punkt när den som vinner – företag, eller nation – är den som bäst lyckats hålla undan nästa Power Wall; m.a.o., den som kan tillämpa mest överlägsen kylteknologi.
Hur säkrar vi tillgången till sådan teknologi för svensk industri utan att göra oss än mer beroende av utlandet?


 
Loading...
Technology
Marcus Movér, CTO ShortLink
event_note
Loading...
query_builder 11:30 - 11:55 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic English
Marcus Movér, CTO ShortLink
. Berättar om kritiska aspekter för att nå
                          marknadsledande prestanda på trådlösa IoT-produkter.
                          Efterfrågan på trådlös teknologi blir allt starkare och IoT-trenden med uppkopplade
                          sensorer är en starkt bidragande faktor. Fallgroparna i utvecklingen av en nya
                          radioprodukt är dock många och för att uppnå marknadsledande prestanda krävs
                          erfarenhet och kunnande. ShortLink belyser några viktiga delar i utvecklingen av nya
                          radioprodukter:
                         - För- och nackdelar med olika radiostandarder kontra proprietära lösningar
                         - Kritiska aspekter för att nå maximal räckvidd och täckning
                         - Unika möjligheter med en hårdvaruplattform baserad på ASIC
                          Talarspråk: Svenska
 
Loading...
Innovation
Lunch / Lunch break
event_note
Loading...
query_builder 12:00 - 13:00
card_travel Webinar
mic English
Lunch / Lunch break
Loading...
Technology
Anne-Christine Lane, Postnord VP Head of Analytics and Automation
event_note
Loading...
query_builder 13:00 - 13:25 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic Swedish
Anne-Christine Lane, Postnord VP Head of Analytics and Automation
Tillgången till relevant data och att förstå syftet med sin AI-lösning är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. 
För att kunna utveckla och träna din AI-medarbetare till framgång krävs det att du i ett tidigt skede drar rätt slutsatser av dina analyser om kundernas beteende. Du behöver dessutom tidigt involvera de medarbetare som befinner sig i det direkta gränssnittet till kunden, annars finns risken att lösningen som tas fram inte är realiserbar. 
 
Loading...
Technology
Aurindam Jana, Product Director, The Qt Company
event_note
Loading...
query_builder 13:35 - 14:00 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic English
Aurindam Jana, Product Director, The Qt Company
Smartphone-like User Interface without compromising on performance – Aurindam Jana, Product Director, The Qt Company
 
Microcontrollers (MCUs) are ubiquitous in electronic appliances in consumer electronics, industrial automation, healthcare and the automotive industry, but the user experience of the user interfaces has been lagging behind. Users and operators expect smartphone-like user experiences with every screen they interact –a huge challenge for manufacturers to achieve. The desire to maintain existing supply chains and keeping the bill of materials low requires manufacturers to both improve the user interface performance while overcoming performance bottlenecks. Now, the most popular C++ development framework, Qt, is expanding its offering for the MCU market, with a new and lightweight implementation which enables the creation of high-performance user interfaces for the most low-end hardware.
What will you learn during this session?
Display Resolutions supported by MCUs
Key considerations for graphics on MCUs
Deliver a smartphone-like User Interface with Qt
Memory footprint and performance indicators
Demos

 
Loading...
Technology
Evald Ottosson, Protech AB
event_note
Loading...
query_builder 14:10 - 14:25 | Event time (GMT+2)
query_builder - | Your time (GMT)
place Online Session
card_travel Webinar
mic Swedish
Evald Ottosson, Protech AB
Hur kan 3D skrivare användas för att utveckla elektronikbranschen?
Loading...
Processing. Please wait.
Loading...