Company Overview

Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst.
Vi vänder oss både till små och stora företag och verkar både lokalt och internationellt. Vi är en oberoende privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av mer än 12 000 handelskammare över hela världen. Våra medlemmar finns i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner.Vi erbjuder tjänster och mötesplatser där du som företagare kan skapa nätverk och få kunskap så att du kan öka dina affärsmöjligheter. Vi är dessutom en viktig påtryckare i regionalpolitiska frågor. Som medlemsföretag kan du påverka utvecklingen och få inflytande i olika frågor via oss.
 

Exhibitor Information

Processing. Please wait.
Loading...