Company Overview

“To strengthen the industry within automation regardless of branch, through collaboration and innovation management that ensure long-term sustainability.”

Automation Region knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster där samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling leder till effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft.

Mötesplatser – Inflytande – Nätverk – Kompetens
Marknadsföring – Kunskap – Medlemsdrivet – Resurser 

Exhibitor Information

Processing. Please wait.
Loading...